Langrenn 13 år

Publisert av Ingvil Snøfugl den 01.05.23.

Langrenn 13 år har treninger tirsdager og torsdager fra etter høstferien og til påske. På barmark trener ungdommene fra BSK-hytta, mens om vinteren foregår treningene i Henriksåsen. All informasjon foregår på Spond og Facebook. Klubben tilbyr barmarkssamling og skisamling før skisesongen starter. 

For flere opplysninger, tak kontakt med oppmann: Eivind Reke (412 34 068)