Utvalget som administerer hopp:

Leder: Ole Walseth (bskhopp@gmail.com/ 900 76 860)