Utvalget som administrerer langrenn:

Leder:  Tina Strømdal Wik
Sportslig leder: Nelly Maske
Arrangementsansvarlig: Ola Rygg

Teknisk ansvarlig: Pål Kittilsen

Sosialsjef:
Kasserer: Ingerid Reinertsen