Utvalget som administrerer Skileik:
Leder:
Kasserer:
Styremedlem: