Årsmøte for Langrenn

Publisert av Tina Strømdal Wik den 14.02.19.

langrennsgruppa avholder til årsmøte 26/2 kl 20.00

 

saksliste

1) regnskap 2018

2) årsberetning 2018

3) valg til langrennsutvalget

4) eventuelt

 

saker til årsmøtet eller til eventuelt meldes til leder: Tina.s.wik@ntnu.no