Årsmøte i Byaasen Skiklub 22. mars 2021

Årsmøte i Byaasen Skiklub 22. mars 2021

Publisert av Einar Ole Storli den 18.02.21.

BYAASEN SKIKLUB SAKSLISTE ÅRSMØTE 22.03. 2021 kl. 1900

1.                 Åpning av årsmøte og velkommen

2.                 Godkjenne de stemmeberettigede

3.                 Valg av møteleder, referent og protokollvitner

4.                 Godkjenne innkalling og saksliste

5.                 Behandle klubbens årsmelding for 2020

6.                 Behandle klubbens regnskap og revisors beretning 

7.                 Vedta budsjett 2021 for klubben og fastsette kontingent

8.                 Behandle innkomne forslag og saker

9.                 Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10.             Valg

11.             Godkjenne de valgte gruppestyrer

12.             Avslutning 

Forslag og saker til punkt 8 sendes styrets leder per epost; eivind.grov@sintef.no, eller eivgro@online.no. Forslag må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet.

På vegne av Styret

Eivind Grøv

Styreleder