Årsmøte i Byaasen Skiklub 29. april 2024

Årsmøte i Byaasen Skiklub 29. april 2024

Publisert av Einar Ole Storli den 21.03.24.

Kjære skivenner og medlemmer i Byaasen Skiklub

Det er tid igjen for å avholde Årsmøte i klubben. Styret har besluttet at dette skal finne sted mandag 29. april klokken 1900.

Styret har funnet at vi i år som i fjor gjennomfører Årsmøtet fysisk i BSK-Hytta.  Det gleder vi oss til!

Her er vedlagt Sakslisten for Årsmøtet 2024, Årsmøtepapirer for øvrig legges ut på hjemmesiden i henhold til klubbens lover og vedtekter.

Vi beklager at vi er sent ute med Årsmøtet i år, det skulle vært avholdt innen utgangen av mars måned, men med to store arrangement for BSK tett på hver side av påske, og en påske som avsluttes ultimo mars så besluttet styret at vi ikke skulle presse Årsmøtet i klubben før påske også. Utvalgene rakk delvis å ta unna sine Årsmøter før påske.

Forslag og saker til punkt 8 sendes styrets leder per epost; eivind.grov@sintef.no, eller eivgro@online.no. Forslag må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet.

Etter avsluttet Årsmøte vil vi følge tidligere års tradisjon med enkel servering på huset bestående av snitter, kake og kaffe.

Styret ønsker dere alle en fin ettervinter og gode skiopplevelser!

På vegne av styret i Byaasen Skiklub

Eivind Grøv

Styreleder

SAKSLISTE ÅRSMØTE 29042024.pdf