Årsmøte i Langrennsutvalget 2021

Årsmøte i Langrennsutvalget 2021

Publisert av Tina Strømdal Wik den 07.02.21. Oppdatert 28.02.21.

 Klikk på denne  lenken for å delta i møtet.

 

1.                 Åpning av årsmøte og velkommen

2.                 Godkjenne innkalling og saksliste

3.                 Langrennsutvalgets årsmelding for 2020

4.                 Langrennsutvalgets regnskap for 2020 

5.                 Budsjett for 2021 og fastsettelse av kontingent 21/22

6.                 Andre saker

7.                 Behandle idrettslagets organisasjonsplan

8.                Valg

  leder av langrennsutvalget

  leder. av sosialkomiteen

9.               Eventuelt