BSK-rennet 2022

BSK-rennet 2022

Publisert av Tina Strømdal Wik den 23.02.22. Oppdatert 02.04.22.

BSK-rennet arrangeres søndag 3. april i Granåsen. 

STARTLISTER OG KART

Startliste - link. Tall i parentes angir startspor/båsnummer for skiathlon.

Resultater - link. Resultatene regnes som offisielle når alle tider i klassen er publisert på nett. 15 min klagefrist.

Løypekart - link

Arenakart - link


SONERENN: utøvere 12 år og yngre

Første start ca kl. 14.00 - oppdatert tidsplan kommer

Stilart fri teknikk

Løpere 8-12 år går uten brikke

Sonerennet er et fluorfritt arrangement

Premiering til alle deltakere. Tidspunkt kunngjøres av speaker når klassen er fullført.

 

SKIATHLON - AVSLUTNING SP 1 CUP: utøvere 13 år og eldre

Første start kl. 10.00

Det er klassevis fellesstart.

Skiathlon - første del klassisk stil og deretter bytte til fristil i egne skiftebåser på arena - se mer info lenger ned.

Arrangementet er fluorfritt for alle klasser til og med 16 år.

Alle løpere fra og med 13 år går med Emit tidtakerbrikke (emiTag), hvis ikke brikkenummer er lagt inn ved påmelding tildeles utøveren leiebrikke

NB! Kretsen har eget avslutningsarrangement med sammenlagtpremiering i SB1 Cup for 13-16 åringene. Info via Facebook

Fellesstart - Skiathlon

Det er fellesstart for første del av Skiathlon som er i klassisk stil. Plasseringen i fellesstarten er bestemt ut fra seeding på grunnlag av sammenlagtstillingen i cupen. Det er 7 startspor, slik at nr 1-7 starter i første rekke, deretter nr 8, 9 osv. Tildelt startspor er angitt med tall i parentes i startlista. 

Skibytte - Skiathlon

Ski og staver kan legges i skiftebås først etter at starten har gått på sin klasse. Båsnummer er likt med startspor og angitt i startlista som beskrevet over. Alle løpere må derfor ha medhjelper for både utlegging og innhenting av utstyr. Foresatte skal være ute av skiftebåsområdet under utstyrsbytte. Henting av klassisk-ski etter skibytte må gjøres umiddelbart etter at alle i klassen har byttet. Start på neste klasse settes ikke i gang før alle båser er tømt . Ski som ligger igjen ved utlegging av ski til neste klasse vil bli samlet av arenamannskap og lagt ved inngangen til skibyttebåsene .

 

Klasser og løypelengder - Skiathlon

Tidsplan og løypelengder. Premieutdeling ca 15 min etter siste løper i mål (K/M jr, sr har også ST-Cup premiering og der blir premieutdeling ca 30 min etter siste i mål).

Tid Klasse Lengde
10:00 G13 2 + 2 km
10:15 J13 2 + 2 km
10:30 G14 2 + 2 km
10:45 J14 2 + 2 km
11:00 G15 3 + 3 km
11:20 J15 3 + 3 km
11:40 G16 3 + 3 km
12:00 J16 3 + 3 km 

12:25 K jr / K sr   4 + 4 km 

12:50 M17, M18 6 + 6 km

13:20 M19/20, M sr 6 + 6 km

 

GENERELL INFO

Påmelding

Påmelding gjøres via min idrett. Påmeldingsfrist er 31.mars kl 23:59. Etteranmelding kan gjøres på rennkontoret renndagen 3. april fra kl 08.30 så fremt det er ledige startnummer. Før det kan etteranmelding gjøres på e-post til byaasenskiklub@gmail.com. Det er dobbel startavgift ved etteranmelding. For utøvere i SP 1 cupen vil etteranmelding gi startnummer (og startposisjon) til slutt i klassen. 

Henvendelser ang påmelding kan rettes til byaasenskiklub@gmail.com (mobil: 95745855).

Startnummer og tidtakerbrikke

Startnummer hentes av hver enkelt deltager på/utenfor rennkontoret fra kl.0830. Det vil bli utført brikkesjekk samtidig med at startnummeret hentes.

For hver klasse skal den som leder hver sammenlagtlista i SP 1 cupen skal gå med gul ledertrøye

Det vil bli brukt Emit tidtakerbrikker i klassene 13 år og oppover.  Det er ingen lånebrikker ved start og starttiden endres ikke som følge av manglende brikke. Lånebrikke må derfor ordnes i god tid før oppsatt start-tid. Leiebrikker utdeles i sekretariatet når startnummer hentes.

Startavgift er kr 130 for aldersbestemte klasser, junior kr 150, senior kr 170. Leie av brikke kr 50. Leiebrikke som ikke blir innlevert etter rennet faktureres med kr 700. Mistet startnummer faktureres med kr 200.

Faktura for startkontingent og brikkeleie blir ettersendt lagsvis.

Skilisens

Alle som deltar i skirenn og har fylt 13 år må ha skilisens (rennregl. pkt. 203.3). Engangslisens kan løses på renndagen ved å betale engangslisens via Min Ski app, dersom løperen ikke har årslisens.

Parkering

Parkering for SP-Cup og sonerenn vil foregår på Store-P med innkjøring fra Kongsveien og Sivilforsvarsleiren med innkjøring fra Smistadvegen. Begge parkeringsplassene betjenes av Byåsen Hopp søndag 3. april hvor avgiften er kr 50 pr og betales pr VIPPS. Gangtrafikk til langrennsstadion foregår på gangveien langs Kongsveien og videre opp gangveien i Smistadvegen.

Kafé

Det vil være kiosksalg i arenabygget. Betaling med kontant eller Vipps.

 

Kontaktpersoner

Etteranmelding: byaasenskiklub@gmail.com
Rennkontor: tina.s.wik@ntnu.no
Rennleder: kristian080888@gmail.com