BSK-rennet 2023

BSK-rennet 2023

Publisert av Pål Kittilsen den 08.03.23. Oppdatert 17.03.23.

NB! Informasjonen er under oppdatering!!

Velkommen til BSK-rennet 2023!

BSK-rennet arrangeres lørdag 18. mars i Granåsen. Rennet er 5. delarrangement i SpareBank 1 cup for Sør-Trøndelag skikrets i 2023. Arrangementet består av supersprint (fra 13 år) og downhill.

Rennet er fluorfritt for alle klasser til og med 16 år. Alle konkurranser går i fristil.

Linker og kart

 • LINK - Startliste og resultater Supersprint (resultater oppdateres ca hvert 5. min)
 • LINK - Startliste Downhill
 • LINK - Resultater sammenlagt og tid i Downhill (tillegg fra Supersprint vises over starttiden).
 • LINK - Arenakart
 • Løypekart - se nederst på denne siden

Resultatene regnes som offisielle når alle tider i klassen er publisert på nett. 15 min klagefrist.

Sonerenn for utøvere 8-12 år (født 2011-2015). 

 • For denne gruppa arrangeres kun downhill renn med første start ca kl. 10:00. 
 • Løperne benytter ikke tidtakerbrikke.
 • Premiering til alle deltakere. Tidspunkt kunngjøres av speaker når klassen er fullført.

SpareBank1-cup for utøvere 13 år og eldre (født 2010 og tidligere)

 • Løpere i denne gruppa skal først gjennomføre en supersprint og deretter et downhill renn. Samme startnummer benyttes i begge øvelser.
 • Første start supersprint kl. 10.00. Først start downhill er 1:15 etter første start supersprint i hver klasse. Se tidsplan under.
 • Totaltresultatet som gir rangeringen i rennet er tid i downhill + tilleggstid fra supersprint. Se detaljer under
 • Alle løpere fra og med 13 år går med Emit tidtakerbrikke (emiTag). Hvis ikke brikkenummer er lagt inn ved påmelding tildeles utøveren leiebrikke.

Supersprint (for 13 år og eldre)

Supersprinten gjennomføres klassevis. Alt foregår ute på stadionområdet. Oppgitt starttidspunkt er første start i klassen. Øvelsen gjennomføres så raskt det er mulig uten eksakt starttidspunkt pr. løper. Regn med ca 20-30 sekunder mellom hver start.

I supersprinten er det om å gjøre å oppnå høyest mulig hastighet. Hver utøver får to forsøk der den høyeste hastigheten teller. Øvelsen gjennomføres ved at løperen starter på et angitt startpunkt, øker hastigheten frem til et området der hastigheten måles. Løperen har ca 50 meter for fartsøkning og hastigheten måles i et område på 10-20 meter. Resultatet oppgis som hastighet i km/time.

 Løperne starter i stigende nummerrekkefølge innad i klassen (samme rekkefølge som i downhill). Når alle løpere i klassen har gjort første forsøk, får alle ett forsøk til som gjennomføres i samme rekkefølge. Den høyeste oppnådde hastigheten blir stående som tellende.

 Tilleggstiden (sekunder) som supersprinten gir i totalresultatet er:

Tillegg = 60 sekunder minus hastighet (f.eks 60 - 35 km/t = 25 sek). 

 Hastighet inngår i beregningen som målt i km/time og er avrundet til nærmeste hele tall. Totalresultatet er tilleggstid fra supersprint + tid i downhill.

Downhill (alle klasser)

Downhill-rennet gjennomføres som et helt vanlig skirenn med individuell start (altså ingen jaktstart for SB1-cup klassene). Det er 15 sekunder startintervall for alle klasser.

Downhilløypa starter på toppen av Granåsen, bak hoppbakkene. Løypa er ca 1,3 km og har noen innlagte elementer.

Beregn god tid og pass på å benytte egen trase til start, slik at vi unngår kollisjoner. Se løypekart med angitt transportløype til start.  Det er ingen transport av overtrekkstøy fra start til mål.

Klasser og tidsplan

Klasse Start Superspr. Start Downhill
J/G 8-12 - 10:00
J 13 10:00 11:15
J 14 10:11 11:26
G 13 10:25 11:40
G 14 10:49 12:04
J 15 11:13 12:28
J 16 11:24 12:39
G 15 11:36 12:51
G 16 11:57 13:12
 K 1712:0613:21
 K 1812:1713:32
K 19/20, Sr 12:2713:42
 M 1712:3313:48
M 18, 19/20, Sr12:4814:03


Premieutdeling klassevis ca 15 min etter siste løper i respektive klasse kommer i mål på downhill.

Generell info

Påmelding

Via MIN IDRETT

Påmeldingsfrist er 16. mars kl 23:59. Etteranmelding kan gjøres på rennkontoret renndagen 18. mars fra 08.30 så fremt det er ledige startnummer. Før det kan etteranmelding gjøres på e-post til byaasenskiklub@gmail.com. Det er dobbel startavgift ved etteranmelding. Henvendelser ang påmelding kan rettes til byaasenskiklub@gmail.com (mobil: 95745855).

Startnummer og tidtakerbrikke

Startnummer hentes av hver enkelt deltager på/utenfor rennkontoret fra 08:30. Det vil bli utført brikkesjekk samtidig med at startnummeret hentes. For hver klasse skal den som leder sammenlagt i SB1 cupen gå med gul ledertrøye

Det vil bli brukt Emit tidtakerbrikker i klassene 13 år og oppover.  Det er ingen lånebrikker ved start og starttiden endres ikke som følge av manglende brikke. Lånebrikke må derfor ordnes i god tid før oppsatt start-tid. Leiebrikker utdeles i sekretariatet når startnummer hentes.

Startavgift er kr 130 for aldersbestemte klasser, junior kr 150, senior kr 170 (dobbel avgift ved etteranmelding).  Leie av brikke kr 50. Leiebrikke som ikke blir innlevert etter rennet faktureres med kr 700. Mistet startnummer faktureres med kr 200.  

Faktura for startkontingent og brikkeleie blir ettersendt lagsvis.

Skilisens

Alle som deltar i skirenn og har fylt 13 år må ha skilisens (rennregl. pkt. 203.3). Engangslisens kan løses på renndagen ved å betale engangslisens via Min Ski app, dersom løperen ikke har årslisens.

Parkering

Parkering for SB1-Cup og sonerenn skal foregå på Store-P (innkjøring fra Kongsveien), langs "Tverrvegen" (adkomst via Store-P) eller i gamle Sivilforsvarsleiren (innkjøring fra Smistadvegen). Det er IKKE tillatt å parkere utenfor disse områdene. Vi oppfordrer til samkjøring da det er store parkeringsutfordringer denne vinteren på grunn av anleggsvirksomheten. Parkering er avgiftsbelagt i henhold til ordinær vinterparkeringsavgift på P-plasser i marka (kr 50). Avgiften innkreves av Flatås IL. Vipps #785658 (velg Granåsen).

Kafé

Det vil være kiosksalg i arenabygget. Betaling med kontant eller Vipps #130015

Kontaktpersoner

 •  Rennleder: Kristian Sørum Grøv, kristian080888@gmail.com, 454 72 910
 • Etteranmelding/rennkontor: Pål Kittilsen, byaasenskiklub@gmail.com, 957 45 855
 • TD: Olaf Lurvik, 948 66 642

Løypekart