Egenandelsregler for BSK

Publisert av Ingvil Snøfugl den 01.05.23. Oppdatert 02.05.23.

Egenandeler for Byaasen skiklub
                   

Startkontingenter og egenandeler på individuelle løp og stafetter:

1. Internasjonal representasjon (uttak v/ NSF):

Ingen egenandel på startkontingent, reise og overnatting.

2. NM:
Ingen egenandel på startkontingent. Klubben dekker 750 kroner per døgn for overnatting inntil 3 døgn. Transport dekkes ikke.

3. Norgescup:

Ingen egenandel på startkontingent. Klubben dekker 750 kroner per døgn for overnatting inntil 3 døgn. Transport dekkes ikke.

4. Hovedlandsrennet:

Ingen egenandel på startkontingent i HL. Klubben dekker 750 kroner per døgn for overnatting inntil 3 døgn. Transport dekkes ikke.

3. Midt-Norsk Mesterskap (MNM): Ingen egenandel på startkontingent i Midt-Norsk. Klubben dekker 750 per døgn for overnatting.  

Det er viktig at kvitteringer for hotellovernattinger sendes til kasserer fortløpende.

4. Ordinære skirenn i Trøndelag (Eksempler: KM, SparebankCup, lokale renn/sonerenn): Ingen egenandel.

5. Konkurranser utenfor skisesongen, som rulleskirenn, Toppidrettsveka, bakkeløp, terrengløp, gateløp mm 100% egenandel for alle løpere. Det vil si at dette må løperne betale selv.  

6. I sesongen 2022/2023 skal juniorene delta på to renn i henholdsvis Alta og Bardufoss. Kostnader ifm flyreiser dekkes med 50 prosent, forutsatt rimeligste alternativ.

7. Ungdommens Holmenkollrenn. Klubben dekker 750 kroner per døgn. Transport dekkes ikke.


Samlinger i regi av BSK:

Skisamling: Klubben skyter inn inntil 30 000 kroner ifm klubbens årlige skisamling, som reduserer påmeldingsavgiften til deltakerne eller dekker skikortavgiften. Transport må dekkes av den enkelte familie. Ledere får dekket 50 prosent av oppholdet (overnatting). (1 leder per cirka 5 utøvere under 20 år)

Barmarkssamling Meråker: Klubben skyter inn inntil 30 000 kroner for samlingen. Ledere får dekket 100 prosent av oppholdet, samt kjøregodtgjørelse forutsatt at bilen fylles opp av utøvere. (1 leder per cirka 5 utøvere under 20 år)

BSK festivalen: Denne samlingen er gratis for utøverne.

Kretslagssamlinger/andre samlinger som ikke er i regi av BSK vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Den årlige samlingen på Sognefjellet for juniorløperne dekkes med 1000 kroner per utøver, samt kjøregodtgjørelse for de som kjører til og fra. Dette forutsetter at bilene fylles opp av utøvere og trenere. Utgifter til trener dekkes 100 prosent av klubben.

 

Kjøregodtgjørelse:

I de enkelttilfeller hvor det dekkes kjøregodtgjørelse, dekker langrennsavdelingen i 2022/2023 kr 3,50 kroner per kilometer, ingen tillegg for passasjerer.

 

Unntak påmeldingsavgift:

Klubben betaler ikke påmeldingsavgift, om påmeldingen skjer etter fristen. (Påmeldingsfristen for at klubben skal betale, er en dag før ordinær påmeldingsfrist).


Følgende treningsavgifter gjelder for sesongen 2022-2023:

10 år: 1000 kroner

11-12 år: 1250 kroner

13-14 år: 2000 kroner

15-16 år: 2500 kroner

Junior/senior: 3500 kroner

Kurs og utdanning:

Medlemmer kan søke til LU-leder om dekning til kurs, som ansees relevante for arbeid i og rundt langrennsavdelingen.

Refusjon av utlegg:

Utlegg spesifiseres og sendes til kasserer bsk.kasserer@gmail.com
Informasjon som må være med er følgende:

  • Beløp med kvittering.
  • Totalsum til refusjon.
  • Kontonummer.

Større fakturaer på varekjøp må først godkjennes av LU-leder/kasserer, før innkjøpet gjennomføres. Kvittering scannes og sendes til kasseres med de rette opplysningene nevnt ovenfor.

Revisjon av retningslinjer:

Dette dokumentet skal gjennomgås i forbindelse med budsjettbalanseringen ved oppstart av hvert regnskapsår. Dekningssatsene og rutinene vil bli tilpasset den løpende økonomiske situasjon for avdelingen.


Kontaktinformasjon 2022:

Kasserer: Ingerid Reinertsen, Bsk.kasserer@gmail.com Tlf: 902 12 159

LU-leder: Ingvil Snøfugl, Ingvil.snofugl@gmail.com. Tlf: 95770133