Heder og ære til to av våre utøvere

Heder og ære til to av våre utøvere

Publisert av Guro Hildegard Kulset Merakerås den 04.12.18. Oppdatert 11.02.19.
Klubben vår har hedersbevisninger i tre grader, og alle klubbens medlemmer kan fremme forslag til kandidater: 
Innsatspris (bronsemerke) kan tildeles medlemmer, aktive eller administrastive, som i særlig grad har ytt en verdifull innsats for laget eller skisporten. 
Hederspris (sølvmerke) kan tildeles medlemmer som gjennom lengre tid har ytt laget en særlig verdifull innsats, administrativt eller aktivt (…)
Æresmedlemsskap (gullmerke) kan kun deles ut til medlemmer som har fått innsatspris og hederspris, og forutsetter minimum 20 års medlemsskap i klubben. Kan deles ut til medlemmer med fremragende aktiv eller administrativ tjeneste.

 

Prisene kan deles ut på årsmøter eller jubileer, og klubben benyttet 125-årsjubileet til å gi innsatsprisen til to aktive utøvere som er gode forbilder både hva angår sportslige resultater og god klubbånd. Vi gratulerer hjerteligst og gjengir utdrag fra begrunnelsene for prisutdelingen.

 

Espen Bjørnstad - hopp- og kombinertavdelingen
Espen har flere gode plasseringer i NM og verdenscup. Han er en god ambassadør for BSK, som han har vært medlem av siden 2000, da han startet på skileik som sjuåring. Espen stiller fortsatt opp på dugnader og rekrutteringstiltak når det er mulig uten at det går ut over treningsarbeid og konkurranser. 

Mathias Rundgreen - langrennsavdelingen
Mathias har mangeårige gode resultater både nasjonalt og internasjonalt, med gull i junior-VM som et av høydepunktene så langt. Mathias er en talsperson for at langrenn skal være en inkluderende idrett som tar imot alle. Han deltar selv på klubbens arrangementer, og som trener for yngre utøvere når han har mulighet til det.