Hei alle BSK'ere – Godt Nytt År

Publisert av Einar Ole Storli den 02.01.22.

Hei alle BSK'ere – godt nytt år og velkommen Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Etter forslag fra Frivillighet Norge har regjeringen besluttet at 2022 skal markeres som Frivillighetens år. Frivillighetens år skal være et flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Det skal bidra til økt deltakelse og mangfold, og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet. Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er regjeringen som har vedtatt at det er Frivillighetens år i 2022, Norges Idrettsforbund som dekker våre aktiviteter er med i Frivillighetens år.

Det er en oppfordring til å gjøre noe helt spesielt dette året. For de som har årlige arrangement så oppfordres det til å gjøre disse enda større dette året, og sette de frivillige i sentrum! I BSK så har vi jo Barnas Skidag og BSK-rennet som årlige arrangement, likeledes karusellrennene internt. Her har vi våre muligheter.

VÅR DAG er en nasjonal markering av Frivillighetens år som involverer alle i den norske frivilligheten – hver eneste organisasjon og forening oppfordres til å velge seg sin dag for å være med å feire VÅR DAG! Vi kan bruke dagen VÅR DAG til hva vi vil, det viktige er at lokalsamfunnet får anledning til å se hva slags organisasjon vi er og hva slags aktiviteter vi driver med.

Inntil vi eventuelt bestemmer oss for hva VÅR DAG i BSK skal være så ønsker Hovedstyret å takke alle frivillige i klubben vår for all den tid og engasjement som legges ned hvert eneste år, og ikke bare Frivillighetens år 2022. La oss forsterke engasjementet vårt i Frivillighetens år og vise at frivillighet er drivkraften i det vi holder på med hver eneste dag i Byaasen Skiklub, og hedre denne frivilligheten.

Sjekk følgende lenke for mer informasjon. https://frivillighetensar.no/

Eivind Grøv

Styreleder