UTSATT: Årsmøte i hovedklubben

UTSATT: Årsmøte i hovedklubben

Publisert av Guro Hildegard Kulset Merakerås den 20.02.18. Oppdatert 24.03.18.

Kjære alle BSK-medlemmer. Styret ser seg nødt til å omberamme Årsmøtet 2018 da Årsberetningen fra 2017 mangler enkelte viktige vedlegg og derved ikke er komplett og heller ikke kan benyttes som beslutningsgrunnlag for Årsmøtet. Med påsken like foran oss har styret besluttet å utsette Årsmøtet 2018 til etter påske. Vi imøtekommer deres forståelse for dette og vi kommer tilbake til en ny dato så snart vi kan. Styret beklager det inntrufne og takker for deres tålmodighet.

På vegne av styret i Byaasen Skiklub

Eivind Grøv

Styreleder