Vedlikehold av Kjelleren

Publisert av Kristian Grøv den 30.08.16.
Som følge av oversvømmelse i vår er det nødvendig med oppretting av gulvene i styrkerom og garderobe. Dette arbeidet startet 4.juli og er ventet å vare i ca en måned. Det vil derfor ikke være mulig å benytte av styrkerommet i dette tidsrommet.