Utvalget som administrerer langrenn:

Leder:  Ingvil Snøfugl
Arrangementsansvarlig: Ola Rygg

Teknisk ansvarlig: Pål Kittilsen

Kasserer: Ingerid Reinertsen

Sosial-ansvarlig: Solveig Høegh Krohn