Byaasen Skiklub (BSK) driver aktiviteter innen disiplinene langrenn, hopp, kombinert og skileik. Klubben ble stiftet 3. desember 1893 og har i dag rundt 800 medlemmer. Vårt geografiske kjerneområde er nedre Byåsen. 


Vår visjon: BSK skal gjennom sin aktivitet skape skiglede for løpere i alle aldre.