Treninger: i rekruttanlegget i Granåsen, tirsdag og torsdag 17.30 - 19.00.

Sesong: Vi hopper på plast i Granåsen til frosten kommer. Mellom plast- og snøsesongen holdes innetreninger på Heimdal videregående skole. Når snøen ligger på plass, foregår alle treninger i rekruttanlegget i Granåsen.

Utstyr: Utøvere som vil starte med hopp kan leie utstyr av klubben. Ansvarlig for utleie er Ole Walseth. Ta kontakt på bskhopp@gmail.com eller 900 76 860.
Utleieskjema med priser finner du her.

Aktivitetsavgift:
For hoppere til og med 12 år er aktivitetsavgiften 600 kr. For eldre hoppere på team gjelder andre regler.
Alle utøvere skal betale medlemskap i hovedklubben. Det sendes ut egen faktura for denne kontingenten.

Klubbkontingent til hovedklubben 100 kr per medlem.