BSK har et hovedstyre som samler tråder. Hver gren ledes av et utvalg: Langrennsutvalget, skileikutvalget og hopputvalget. Det er utvalgene som driver det sportslige tilbudet i klubben. Se under menypunkt kontakt for informasjon om medlemmer i ulike styrer og utvalg.


Årsmøtet er klubbens øverste organ. Referat fra årsmøtet publiseres på hjemmesiden.