Når ungene er små, skiller vi ikke skarpt mellom trening for langrenn, kombinert og hopp. Treningsformen kalles skileik, og vi forsøker å leke oss mest mulig allsidig på ski. I denne alderen holder vi spesialutstyr og målrettet trening på en armlengdes avstand. Det finnes ingen øvre grenser for hvor mange barn vi kan ha på trening: Her er alle velkomne!

Skileik har grupper for barnehagealder, 1., 2. og 3. trinn. 

Vi bruker sosiale medier for løpende informasjon til våre medlemmer. Følg denne lenken for å komme til BSK skileiks side på Facebook.