Årsmøte i Byaasen Skiklub onsdag 30. mars 2022

Publisert av Eivind Grøv den 09.03.22. Oppdatert 30.03.22.

Årsmøte i Byaasen Skiklub onsdag 30. mars 2022

Kjære skivenner og medlemmer i Byaasen Skiklub

Det er tid igjen for å avholde Årsmøte i klubben. Styret har besluttet at dette skal finne sted onsdag 30. mars.

Styret har funnet at vi år kan gjennomføre Årsmøtet fysisk i BSK-Hytta.  Det gleder vi oss til!

Her er vedlagt Sakslisten for Årsmøtet 2022, Årsmøtepapirer legges ut på hjemmesiden i henhold til klubbens lover og vedtekter.

Samtidig minner vi om at Barnas Skidag går av stabelen søndag 13. mars i Granåsen, vi trenger fortsatt gode hjelpere til å ro dette i land.

Forslag og saker til punkt 8 sendes styrets leder per epost; eivind.grov@sintef.no, eller eivgro@online.no. Forslag må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet.

Etter avsluttet Årsmøte vil vi følge tidligere års tradisjon med enkel servering på huset bestående av snitter, kake og kaffe.

Styret ønsker dere alle en fortsatt fin vinter og gode skiopplevelser!

På vegne av styret i Byaasen Skiklub.

Eivind Grøv

Styreleder

SAKSLISTE ÅRSMØTE 30.03. 2022 kl. 1900

 1. Åpning av årsmøte og velkommen
 2. Godkjenne de stemmeberettigede
 3. Valg av møteleder, referent og protokollvitner
 4. Godkjenne innkalling og saksliste
 5. Behandle klubbens årsmelding for 2021
 6. Behandle klubbens regnskap og revisors beretning
 7. Vedta budsjett 2022 for klubben og fastsette kontingent
 8. Behandle innkomne forslag og saker
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Valg
 11. Godkjenne de valgte gruppestyrer
 12. Avslutning
 13. Bevertning og hyggelig samvær.